Qui Som?

Badalona Comunicació

Pública, multimèdia i local. Aquestes tres paraules defineixen què és Badalona Comunicació, què fem i quin és el nostre centre d’interès.

Som una empresa pública perquè la ciutadania de Badalona n’és la propietària. La nostra Junta General està formada pels regidors i regidores del Ple municipal.

Som multimèdia perquè gestionem tres mitjans de comunicació, en l’àmbit de la premsa escrita, la ràdio i la televisió.

Som locals perquè el que més ens interessa, sobretot, és allò que passa a Badalona i a la nostra gent.

La qualitat dels nostres productes, garantida cada dia pels nostres professionals, i el nostre model de gestió ens han convertit en un referent a tot Catalunya.


BDN Radio Ciutat de Badalona

Badalona va ser la primera ciutat gran de tot Catalunya que va crear una emissora municipal. Va ser l’any 1981 quan l’indicatiu de Ràdio Ciutat saltava a les ones, com un canal de comunicació de tots els badalonins.

La informació, la música i, especialment, els esports, han estat des del primer dia el segell distintiu de qualitat de la nostra emissora.

24 hores al dia, 7 dies a la setmana, des del 94.4 de la FM. Amb continguts per a tots els gustos: els de les majories però també els de les minories.

La veu de Ràdio Ciutat de Badalona arriba també a qualsevol lloc del món per internet: radiociutatdebadalona.cat


BDN Televisió de Badalona

Des de la seva posada en marxa, l’any 2000, Televisió Badalona ha crescut en audiència, en hores de programació i en nombre de programes de producció pròpia. Alguns d’aquests programes fets a TVB es veuen també a tot Catalunya i a les Balears, a través de la Xarxa de Televisions Locals.

Les millors imatges del que passa a la ciutat, la millor informació, el millor entreteniment es troba sempre a TVB.

91.000 persones segueixen cada dia la nostra programació (Sofres AM, Mitjana d’audiència diària acumulada).

 

COMPROMÍS EMPRESARIAL DE BADALONA COMUNICACIÓ, S.A.

A Badalona comunicació som conscients que la nostra gestió empresarial ha d'estar d'acord amb les necessitats i demandes de la societat a cada moment i, a més a més, en la nostra condició de sector públic, hem d’assumir amb determinació que ens toca ser un mirall per a la resta d’empreses privades amb les que ens relacionem. És per això que hem assumit el compromís per a l'elaboració d'un PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES en l'empresa, seguint les directrius que marca la legislació en la matèria i per tant amb subjecció absoluta a la integració del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats, tal com es recull en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l'activitat d'aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, salut laboral, l'ordenació del temps de treball i la conciliació, la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, i l'ús no discriminatori del llenguatge, la comunicació i la publicitat, assumim el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, prestant especial atenció a la discriminació indirecta, entenent per aquesta "la situació en què un criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d'un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l'altre sexe".

Es per a això que, compartim la il·lusió i interessos tant la direcció de BADALONA COMUNICACIÓ com la representació de les treballadores i treballadors de l'empresa, i us instem que sigueu part activa en tot el procés d'elaboració, per a això us indicarem més endavant els mitjans i mecanismes per a participar, ja que el resultat d'aquesta primera fase marcarà la política de recursos humans, la comunicació interna i externa de l'empresa durant els propers quatre anys.

Afrontem, doncs, la implementació del Pla d'Igualtat com una modernització del nostre sistema de gestió empresarial que produirà sense cap dubte una estructura interna i unes relacions amb la societat en la qual les nostres accions estiguin lliures de discriminacions per raó de sexe, contribuint a avançar cap a una societat en la qual la igualtat sigui real i efectiva.